Navodila za priklic

Pravica do odstopa od pogodbe in politika storitev za stranke/odpovedi

V štirinajstih dneh imate pravico odstopiti od te pogodbe brez navedbe razloga. Rok za izplačilo je štirinajst dni od dneva. V primeru prodajne pogodbe: na dan, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ki ni prevoznik, prevzeli ali je prevzela zadnje blago. V primeru pogodbe o dobavi več vrst blaga, ki ga je potrošnik naročil v okviru enega naročila in je bilo dobavljeno ločeno: na dan, ko vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo navedete vi, prevzame ali je prevzela zadnje blago. V primeru pogodbe o dobavi blaga v več delnih pošiljkah ali kosih: na dan, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ki ni prevoznik, prevzeli zadnjo delno pošiljko ali zadnji kos. V primeru pogodbe o redni dobavi blaga v določenem časovnem obdobju: ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ki ni prevoznik, prevzeli ali je prevzela prvo blago. Če se več možnosti ujema, je odločilna zadnja časovna točka. Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nas morate z jasno izjavo (npr. po e-pošti ali pošti) obvestiti o svoji odločitvi, da odstopate od te pogodbe. V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za odstop od pogodbe, ki pa ni obvezen. Za upoštevanje odstopnega roka zadostuje, da obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe pošljete pred iztekom odstopnega roka.

Posledice preklica

Če odstopite od te pogodbe, vam moramo nemudoma in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o odstopu od te pogodbe, vrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki nastanejo, ker ste izbrali drugo vrsto dostave kot cenovno ugodno standardno dostavo, ki jo ponujamo). Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam za to povračilo ne bomo zaračunali stroškov. Povračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, karkoli se zgodi prej. Blago morate vrniti ali izročiti družbi Play Art Multimedia Handels GmbH, Dürne 76, 6842 Koblach, Avstrija, brez odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosite vi. Izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za pregled stanja, lastnosti in delovanja blaga. Konec pravilnika o odpovedi Če želite odpovedati pogodbo, izpolnite in vrnite ta obrazec. Na naslov Play Art Multimedia Handels GmbH Dürne 76 6842 Koblach Avstrija E-naslov: kundenservice@martello-coffee.com S tem odstopam od pogodbe, ki sem jo sklenil/-a (*) za nakup naslednjega blaga (*)/izvedbo naslednje storitve (*) _______________________________________________________ _______________________________________________________ Naročeno na (*) ____________ / prejeto na (*) __________________ ________________________________________________________ Ime potrošnika(-ov) ________________________________________________________ Naslov potrošnika(-ov) ________________________________________________________ Podpis potrošnika(-ov) (samo v primeru sporočanja v papirni obliki) _________________________ Datum (*) Neustrezno črtati
Shopping Cart
Scroll to Top
Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner